Akci pořádá

Městská část Praha 10

Hlavní město Prahy

Dalšími partnery jsou

Chráníme mořské želvy z.s.

HELPPES

DIDAKTIKON

Pražská teplárenská by VEOLIA

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ekologická výchova v Praze

Přirodovědci.cz

Lesy hl. m. Prahy

maur film

Přírodovědecká fakulta UK

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Česká geologická služba

© Copyright - Science festival na Desítce  - 2023