Akci pořádá

Hlavní město Prahy

Městská část Praha 10

Dalšími partnery jsou

dokument Planeta Praha

Ekologická výchova v Praze

Přirodovědci.cz

Lesy hl. m. Prahy

CCBC

H2ospodář

Česká zemědělská univerzita

Přírodovědecká fakulta UK

Časopis raketa

Česká geologická služba

maur film

Ústav experimentální botaniky AV ČR

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

 Norské fondy

© Copyright - Science festival na Desítce  - 2022